Custom image

Members list

Sr. No Name Designation Dt. of joining present KV Dt. of joining present Post Employee Code
PRINCIPAL
1. Mrs. Sulochana Ghotekar Principal 02-11-2015 12-11-13 17136
VICE PRINCIPAL
2. Sh. B.G. Raut VP 11-09-2018 22-12-2007 16097
HEAD MASTER
3. Mr. Ajay Nasre
HM 5-8-2013 29-9-2010 17149
PGTs
4. Mr. S.V. Sontakke Physics 04-10-2017 06-09-2002 17468
5. Mr. Kailash Singade Phy. 16-05-13 01-08-2007 53293
6. Mrs. J B Sarita Hindi 14-5-13 9-11-94 30083
7. Mrs. Deshpande Maths 17-08-2018 01-09-2001 17144
8 Mr. A. V. Nagdeote Maths 31-11-93 19-11-07 16932
9 Mrs. Monika H S Notey
Eco. 02-07-2015 19-12-1993 15497
10. Mrs. Farida Khan Bio 24-06-14 09-02-94 38768
11. Mrs. Vineeta Vidyarthi Chem. 25-06-14 22-02-05 26704
12. Mrs. Mamta Bawankar Chem. 25.05.11 07-12-96 30660
13. Mr. Yogesh Gupta Computer Sc. 21-05-12 01-11-08 53974
14. Mr. Santosh Thakur Commerce 14-09-2016
15. Mrs. Anuradha Bhoyar
Eng. 15-09-2015 08-04-2015 43974
TGTs
16. Mrs. Shilpa Borkar Sci. 23-09-2017 01-04-2015 16851
17. Mr/ Chuneshwar Z Machhirke Hindi 09-03-2019 09-03-2019 50164
18 Mr. Ravindra M Mudhokar So. St. 05-07-2014 09-03-2019 8998
19. Mr. Prashant Gadge Maths 11-12-2017 29-08-2013 16916
20. Mr. D.J.Gajbhiye Eng. 10-04-03 07-09-93 17269
21 Mr. S R Chakrawarti Maths 10-04-15 10-04-15
22 Mrs. Gitanjali C Gurram Eng. 06-07-2015 01-08-2013 16036
24 Mr. Pravin Karale So. St 30-06-14 29-09-04 44004
25 Ms. Alka S Kuthe Maths
12-03-2019 12-03-2019 47099
26 Mrs. Kavita Nagmote Eng. 23-05-11 15-06-09 45778
27
Mrs. S Bali Hindi 19-12-2006 12-08-13 16919
28 Mrs S Dongre Sci. 02-08-2013 09-03-2019 47285
29 Dr. Sharad Suneri Hindi 16-07-2016 08-09-93 31016
Miscellaneous
30 Mrs. M.Francis Lib. 16-04-08 07-10-88 38350
31 Mrs. Shikha Nagar Mus. Tr 19-11-1993 04-09-2015 16899
32 Dr. Mrs Astha Rautela PET 12-07-2018 20-11-2014 57662
33 Mrs. Vandana Art Education 6-7-15
1-1-2011 49528
34 Mrs. Renu TGT(WET)

PRTs
35 Mrs. Ashwini Kurve PRT 16-07-2018 13-09-2007 45697
36 Mrs. P.Waigaonkar PRT 14-06-05 12-10-81 17257
37 Mr. R S Chaure PRT 22-05-13  
13-09-2007 50624
38 Mrs. L. Mathai PRT 10-09-04 15-07-88 17254
40 Mr. B.M.Meshram PRT 07-08-07 24-11-94 16911
41 Mr. Manoj kumar Namir PRT 27-06-2014 13-09-2007 50573
42 Mrs. Kamlesh Joshi PRT 27-03-09 27-03-09 9467
43 Mrs Shailaja Tare Veer Narayan PRT 02-07-2015 27-09-1985 17267
44
Mrs S Palwekar PRT 19-06-2010 16-11-1994 16038
45 PRT

46
Mr Ganesh Ojha PRT 27-06-14 02-02-2009 44454
47
PRT


48 Mr. Avinash Vijay Parmar PRT 05-07-2014 02-02-2009 45368
49
PRT

50 Mrs Sunita Belekar PRT 02-07-2015 10-11-1995 17100
51 Mr. Kunal Ankush Goswami PRT 16-07-2018 22-09-2014 59078
52 Mr. Kiran A Dhole PRT 25-09-2017 19-04-2014 59483
53 Mr. Avinash G Sirsat PRT 03-10-2017 20-09-2014 59801
54 Mr. Mangesh J Ingle PRT 25-09-2017 25-09-2014 57742
55 Dr. B.R. Lanjewar PRT 21-09-2018 18-09-1995 6395
Non-Teaching Staff
56 Mr. S. B. Bhargav Assistant 13-01-97 09-12-88 17276
57 Mr. S.M. Manohare UDC(SSA) 24-06-14 13-04-1998 31339
58 Ms. S. K. Thool LDC(JSA) 02-11-98 13-03-90 17240
Lab Attendant

Group 'D' /Sub Staff
59 Mr. S.Madhumatke Sub Staff
10-12-90 10-12-90 17235
60 Mr. M. N. Patil Sub Staff
01-12-99 02-05-94 17234
61 Mr. M. Gupta Sub Staff
28-04-95 19-08-96 17233
62 Mr. Namdeo Gedam Lab Attd. 16-05-13 29-07-98 16018